Home » Blog » Thủ tục cần thiết khi nộp báo cáo thuế theo quý

Thủ tục cần thiết khi nộp báo cáo thuế theo quý

Công việc của kế toán luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận, một vài sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới tài sản và tính pháp lý của doanh nghiệp. Bên cạnh những câu hỏi về thuế như kê khai thuế như thế nào là chuẩn? Hạn nộp quyết toán thuế là khi nào?,… thì những thủ tục cần thiết để nộp báo cáo thuế theo quý cũng là điều mà nhiều kế toán đang thắc mắc. Những thông tin chia sẻ qua bài viết này sẽ giúp kế toán giải đáp về những thủ tục doanh nghiệp cần chuẩn bị cho kỳ nộp báo cáo thuế hàng quý.

 

Trước tiên, kế toán cần hiểu khái niệm báo cáo thuế là gì? Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế giá trị gia tăng đầu ra.

báo cáo thuế

 

Những hồ sơ cần thiết cho việc báo cáo thuế theo quý gồm:

 

Báo cáo thuế giá trị gia tăng quý:

Hồ sơ khai báo thuế giá trị gia tăng theo quý gồm Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ theo mẫu số 01/GTGT kèm theo: Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào PL01-2/GTGT; Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra: PL01-1/GTGT và các bảng kê phụ lúc khác nếu có (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC).

 

Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân gồm có:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, kế toán dùng mẫu tờ khai 02/KK-TNCN theo quý.

– Đối với khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.

– Trường hợp trong quý, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

– Nếu doanh nghiệp mà kế toán đang làm việc thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2020).

 

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý gồm:

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN (đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế).

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo 01B/TNDN. (Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế).

Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) của tháng đầu tiên sau quý.

Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

– Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu? 

Những lợi ích của nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý nếu đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn của Thuế. Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn, trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kế toán ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*