Home » Blog » Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Khi làm kế toán tại một tổ chức, doanh nghiệp, chắc chắn kế toán sẽ phải tìm hiểu rất nhiều những quy định cụ thể liên quan trực  tiếp đến công việc của bản thân, đồng thời để đảm bảo hoàn thành tốt trọng trách mà doanh nghiệp đã giao cho mình. Nếu như cách đăng ký mã số thuế TNCN là một trong những công việc quan trọng cần phải làm khi có cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp đủ chỉ tiêu, thì việc nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN là công việc cần phải làm thường niên.

Cùng tìm hiểu rõ những quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNDN đối với từng đối tượng doanh nghiệp cụ thể trong bài viết dưới đây.

– Thông thường theo quy định thì người nộp thuế sẽ tiến hành nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Những lợi ích của nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khác mà các doanh nghiệp cần lưu ý như:

– Đối với người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối với người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

– Đối với trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả các đối tượng là cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm phải kê khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải tiến hành kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

– Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên phải tiến hành kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.

Như vậy, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp; tùy theo từng trường hợp đã được quy định cụ thể mà doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại các cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với những chia sẻ trên, hy vọng kế toán các doanh nghiệp đã nắm rõ được địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định được cụ thể rằng doanh nghiệp mình thuộc đối tượng cụ thể nào và tiến hành nộp hồ sơ khai thuế theo đúng địa điểm được quy định. Trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đang đến gần, hy vọng bài viết trên đã mang đến cho quý bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp những thông tin hữu ích.
 

https://hoicongso.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*